Gyakran, de nem mindig kell pánikba esni, ha füstöl a kipufogó | Alapjárat

Ász motorháztető fogyás

Ezt a kézikönyvet azért készítettük, hogy segítsük Önt az új gépkocsi tulajdonságainak alapos megismeré- sében.

A kipufogó látványos füstölése gyakran utal műszaki hibára, de vajon mire?

Ajánljuk, hogy alaposan olvassa végig az egész könyvet, mielőtt első ízben útnak indul. Hasznos információkat, tanácsokat és fontos figyelmeztetéseket tartalmaza gépkocsi használatára vonat- kozóan, hogy Ön maradéktalanul élvezhesse új LANCIA ász motorháztető ász motorháztető fogyás kiváló műszaki jellemzőit.

Különösen fontos jellemzőkkel és megoldásokkal ismerkedhet meg; továbbá alapvető információkat találhat az Ön LANCIA gépkocsijának ápolására, karbantartására, a biztonságos vezetésre és üzemeltetésre, a teljes élettartamra vonatkozóan.

Bízunk benne, hogy ezek az információk segítik Önt abban, hogy gyorsan megbarátkozzon új gépkocsijá- val és a LANCIA munkatársaival, akik mindenben a rendelkezésére állnak.

Jó olvasást tehát, és jó utat! Más termékek vagy keverékek használata végzetesen károsíthatja a motort, és a garancia megszűnését eredményezi. A MOTOR INDÍTÁSA JTD motor:Győződjünk meg a kézifékkar felhúzott állapotáról; állítsuk üres pozícióba a sebességváltó kart, nyomjuk le teljesen a kuplungot a gázpedál lenyomása nélkül, azután fordítsuk a gyújtáskulcsot M állásba és várjuk meg amíg a m figyelmeztető lámpa kialszik, majd fordítsuk a gyújtáskulcsot D pozícióba, és engedjük el azonnal, amint a motor bein- dult.

Fogyás vezetett hipnózisban P. Szabó Istvánnal

Automata sebességváltóval ellátott JTD motor: győződjön meg arról, hogy a kéziféket behúzta, illetve a sebességváltó kar P vagy N állásban helyzekedik el; fordítsa a gyújtáskulcsot M állásba, majd várja meg, míg az m jelzőlámpa kialszik, és fordítsa a gyújtáskulcsot D állásba anélkül, hogy megnyomná a gázpedált, majd engedje fel, amint a motor beindul. Ász motorháztető fogyás ne állítsuk le a gépkocsit száraz fű, avar, tűlevél vagy egyéb gyúlékony anyag felett: tűzveszély.

CODE kártya A kártyát tartsuk biztonságos helyen, soha ne a gépkocsiban. Tanácsos feljegyezni és egy esetleges szükségindítás esetére magunknál tartani a CODE kártyán található elektronikus kódot. Fordítsunk különös figyelmet a " személyi bizton- ságszimbólumokkal megjelölt figyelmeztetésekre.

Ennek az elképzelésnek köszönhetően a LANCIA PHEDRA sikeresen vizsgázott a legszigorúbb bizton- sági tesztvizsgálatokon, Olyannyira, hogy ebből a szempontból kategóriája legjobbjai között szerepel, sőt, valószínűleg megelőlegezte a jövőben érvénybe lépő szabványok paramétereit is. A választott anyagok, technikák és különleges berendezések a zsírégető egészségügyi tippek érő káros hatások drasztikus csökkentését célozzák, és biztosítják a legszigorúbb nemzetközi szabványok betartását.

A bélések és a légkondicionáló beren- dezés nem tartalmaz az ózonréteg károsodását okozó gázt, a klorofluor-karbont CFC. A csavarok korró- ziógátló festékei és bevonatai nem tartalmaznak kadmiumot, mely szennyezi a levegőt és a vizeket. A katalizátor egy rozsdamentes ász motorháztető fogyás fémburkolatból áll, mely magába foglalja ász motorháztető fogyás méhsejt szerkezetű kerá- miatestet, amelyen a katalizáló hatású nemesfém található.

Kipufogógáz visszavezető EGR rendszer Elvégzi a kipufogógáz egy részének változó százalékértékbeli visszavezetését, azaz újrafelhasználását, a motor üzemi körülményeinek függvényében. Szükség esetén a nitrogén-oxidok kibocsátásának ellenőrzésére van alkalmazva.

A részecskeszűrő a jelenleg érvényes és a jövőben hatályba lépő törvényi előírásoknak megfelelően, közel teljes mértékben képes megszüntetni a szennyező koromrészecskék kibocsátását.

2035-re teljesen átáll elektromos autókra a GM

Arra szolgálnak, hogy kiemeljék a könyv azon része- it, ahol különösen fontos a figyelmes olvasás. Ahogy ez látható, a grafikus szimbólumok kiemelése és különböző formája arra szolgál, hogy megköny- nyítse az alábbi különböző tárgykörök felismerését: Személyi biztonság.

A jármű teljessége. Ezeknek az előírásoknak Ezek olyan, helyes eljárásmódokat taná- Figyelem. Ezeknek az előírások a teljes a teljes vagy részbeni be nem tartása csolnak, amelyek követésével a gépkocsi vagy részbeni figyelmen kívül hagyása komoly sérülés veszélyét jelentheti kevésbé károsítja a természetet. A kiadványban található szövegek, illusztrációk és műszaki adatok a kiadás időpontjában érvényes, legújabb gyártási infor- mációkon alapulnak.

ász motorháztető fogyás

A gyártmányok folyamatos fejlesztése érdekében a LANCIA gyár fenntartja a jogot a műszaki jellemzők, valamint a felszereltség előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. További információkért forduljon az Alfa Romeo márkakereskedői hálózatához. A címkéken jelképes ábrák láthatók, amelyek a kérdéses alkatrésszel kapcso- latos elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet.

Ventilátor Klímacsőrendszer A következőkben összegző jelleggel Álló motor mellett, auto- Ne nyissa ki. RA címkéin található szimbólumokat, mellettük olvashatja a szimbolum által takart alkatrészt, melyre a szimbólum felhívja figyelmét. Továbbá jelezzük a szimbólum Túlfolyótartály.

  1. Annó, az analóg fényképezőggépek világában elég kevés képet keszítettem, és ami hosszú múltunkat igazolja, csak a hatalmas számla és vámpapír tömeg.
  2. magazin by peter ujhazi - Issuu
  3. Az EGR-szelepről legtöbbször csak hiba esetén hall az autós.
  4. Mercedes-Benz E d teszt () - A technológia csúcsa
  5. mapszie.hu | Ford Mustang

Első fényszórók a következő kategóriák szerinti figye- Ne távolítsa el a fedelet, Elektromos csapás veszé- lemfelhívó szerepét: szibólumkategóri- amennyiben ász motorháztető fogyás benne talál- lye. Korrózív folyadék. Kézzel ne érjen hozzá. Ne parkoljon gyúlékony fe- Akkumulátor lületen. Hidrovezetés Motor Akkumulátor Ne haladja meg a folyadék Csak az előírásnak megfe- Emelő maximális tartályba tölthető lelő folyadékkal töltse meg, szintjét.

L0Bb 2. Csak akkor nyom- A kulcs nyelvének markolatból törté- B — a központi zár feloldása és a riasz- juk meg a kipattantó gombot amikor nő kiugrasztásához elegendő ismétel- tó kikapcsolása. A rendszer ezen funkciója a járműtől számított maximum 30 méteres távolságból akti- válható.

További hírek

L0Bb 3. A rendszer lást vagy sérülést. Csak akkor nyom- B — a központi zár feloldása és a riasz- ezen funkciója a járműtől számított juk meg a kipattantó gombot amikor tó kikapcsolása. A kulcs nyelvének markolatból törté- nő kiugrasztásához elegendő ismétel- L0Bb ten megnyomni a fémgombot E.

Javasolt a kulcsokban található elektromos be- zárulnak és nem látható a jelzés irány- a CODE card biztos helyen történő rendezések hosszasan garantálhassák tö- jelzők felkapcsolnak a művelet elvég- megőrzése; lehetőleg nem a járműben. Ezért jelleggel energiát fogyaszt, ezért ha RENDELÉSE azokat a törvényben előírt több, mint egy hónapig nem használja módon, speciális tárolóedényekben a járművet, ahhoz, hogy elkerülhesse az A kulcsok másolásához közvetlenül kell gyűjteni.

Vagy leadhatók egy elem lemerülését, javasolt az elektro- a Lancia márkaszervízhez kell fordul- Lancia márkaszervizben, ahol gon- mos riasztó hanyagolása és a jármű ni, hozza magával a CODE card-ot, doskodnak a megfelelő kezelésükről.

Dodge: a V8-nak hamarosan vége, de a lóerőnek nem

Kerülje a nyílt láng használatát, illet- Az olyan kulcsok kódjai, amelyeket az ve a magas hőmérsékletet. Tartsa új programozási művelet során nem távol a gyermekektől. A gépkocsi tulajdonosváltása esetén az összes kulcsot és a CODE kártyát feltétlenül át kell adnunk az új tulajdo- nosnak.

L0Bb L0Bb 6. Az sége a funkciók blokkolásának feloldá- lyazonosságot igazoló dokumentumot aktiváláshoz nyomja meg a A ász motorháztető fogyás 8 sára elküldi az indítást engedélyező és a gépkocsi tulajdonjogát igazoló gombot, melyet a távirányításos kulcs- kódot a motor vezérlőegységének.

ász motorháztető fogyás

Az okiratot. Amennyiben a motor az első próbál- Az ajtók közvetlen kulcs fordításá- kozásra nem indulna be, úgy helyezze a val történő zárásával nem aktiválódik kulcsot S állásba, majd ismét M pozíci- a riasztó.

A riasztó sziréna és az irányjelző lám- A kikapcsolást a B ábra 8 távirányí- A riasztó élesítését megelőzőleg pák kb.

ász motorháztető fogyás

L0Bb L0Bb 9. Amennyiben a műveletet meg kell ismételnie, úgy várja meg, míg a riasztó sziréna ismételten működésbe lép. További programozási igény esetén javasolt a Lancia márkaszervíz felkeresése.

Ne feledjük el behúzni a ké- ajtót, győződjünk meg arról, a kormányzár aktiválását. Amennyiben lejtőn áll a jármű, enyhén mozgassa a kormányt mindkét helyezze hátramenet fokozatba. Soha irányban. Az indítókulcs kihúzott állapotában ne hagyjunk gyermekeket a gépkocsi- az ajtók kinyitásakor hangjelzés figyel- ban felügyelet nélkül. Szigorúan tilos minden mezteti a vezetőt, ha a külső világítás utólagos, a kormányszerke- lámpái égve maradtak.

A hangjelzés zetet vagy a kormányoszlo- a lámpák kikapcsolásakor, az ajtó pot érintő beavatkozás, átalakítás pl.

1987 Ford Mustang GT

L0Bb Soha ne húzzuk ki a gyújtás- kulcsot a gépkocsi mozgása közben. A kormányzár az első kormánymozdulatra, automatikusan reteszeli a kormánykereket. Ugyanez vonatkozik a gépkocsi vontatásának esetére bosszút áll a fogyás előtt és után. A rendszer kiiktatásához tartsa Zárás: csukja be az ajtót és fordítsa nyomva több, mint három másodper- a kulcsot 2 állásba.

A biztonsági berendezés cig az A gombot.

Gyenge a motor, füstöl? Ez mind lehet a rossz EGR-szeleptől!

Az ajtók kézi nyitása kívülről Zárás: csukja be az ajtót, majd nyom- Húzzuk meg a kilincset a nyíllal jelölt irányban. A csúszóajtók a menet végén A hátsó ajtók nyitása csak automatikusan lefékeződnek. Nyitás: győződjön meg arról, hogy a gyerekzár berendezés kikapcsolt álla- potban található, majd 1 éves fogyás meg a B kart a nyíllal jelzett irányban.

L0Bb L0Bb A bal oldali csúszóajtó nyitását egy au- tomata rendszer állítja meg, amennyiben az üzemanyagtartály fedele nyitott álla- potban található. Az ász motorháztető fogyás zárásá- nyítós kulcs B gombját.

A hátsó oldalajtók Az ajtók távirányítóval történő szuper automatikusan megáll; reteszelő gombjai csak az illető ajtó zárásához nyomja meg egyszer az A zárására szolgálnak. Ebben a 20 másodpercben a kulcslyukban pár másodpercig zárás gombjának megnyomásával, vagy az az elektromos rendszer beavatkozása helyzetben a kulcsot egészen addig, első olvasólámpa, illetve az oldalsó nélkül, kézzel zárhatjuk vagy nyithat- míg másodszorra is ász motorháztető fogyás egy kattanást, ajtórúdon található gomb megnyomá- juk az ajtókat.

A 20 másodperc letelte ami a funkció aktiválását jelzi. Kívülről bályos működést.

ász motorháztető fogyás

Egyéb esetben ismé- telje meg a kizárás műveletét. Amennyiben járó motor mellett vala- melyik ajtó nincs becsukva, úgy azt a multifunkcionális kijelző hangjelzés kíséretében jelzi. L0Bb L0Bb Mindig kapcsoljuk be ezt a berendezést, amikor gyermekeket szállítunk a gépkocsiban.

ász motorháztető fogyás

Nem megfelelő reteszelő- dés esetén az ülés menet közben hir- A beállításokat csakis telen elmozdulhat, és a vezető elve- a gépkocsi álló helyzetében szítheti a gépkocsi feletti uralmát. L0Bb Emelje vagy nyomja le az A 4 különböző fokozatba állítható: fel-le a kart egészen addig, míg a meg- kart egészen addig, míg a kívánt beállí- 0 kikapcsolva1 minimális melegí- felelő magasságot beállította.

A mentési és memorizálási folyamat tást alkalmazza a rendszer. A különböző beállítások 1 és 2 gom- befejeztével hangjelet hall. Járó motor mellett: tartsa nyomva az bokhoz történő társításához és menté- 1 vagy 2 gombot egészen a memorizált séhez helyezze a gyújtáskulcsot M pozíció eléréséig.

Csak — emelje a kioldó kart A és ezzel egyi- ebben a pozícióban biztosított a biz- — hajtsa az ülés háttámláját függőle- tonsági övek védő hatása. L0Bb L0Bb Nyitott ajtó- kart és engedje a háttámlát a párnáig.

ász motorháztető fogyás

A csomagtér kihasználásával lehe- Az oldalsó ülésekben kialakított asz- A beállításokat csakis a gép- tőség nyílik a befogadóképesség növe- talkák alkalmazása érdekében, alkal- kocsi álló helyzetében szabad lésére. Ahhoz, hogy az ülésen ülve szabá- A hátsó ülések beállításához emelje lyozhassa az ülést, emelje a C kart és meg az A kart, majd mozdítsa az ülést mozdítsa a háttámlát a kívánt helyzet- előre vagy hátra egészen a kívánt pozí- be, ezt követően engedje el a kart.

Az üléssorhoz történő hozzáférés ér- Amennyiben nehéz a művelet elvégzé- Az ülés eredeti állapotának visszaállí- dekében emelje a C ábra 32 kart se, úgy alkalmazza az A 33b.

A kiszálláshoz emelje a D ábra 31 Középső ülés kart és döntse előre az ülést. Engedje ki a feloldó kart A Csak Csak ebben a pozícióban biztosított rögzítését. Magasságban állíthatók.

A beállítás- hoz emelje vagy süllyessze a kívánt A beállításhoz emelje vagy süllyessze Jegyezzük meg, hogy a fej- pozícióba a fejtámlát.

Csak az járjon el az ábrán látható módon. A fejtámla védő hatásának optimalizálása érdekében ne döntsük túlzottan hátra a háttámlát, így a felsőtest egyenes lesz, és a fej a fejtámlához a lehető legközelebb kerül. Ász motorháztető fogyás beállítást az alábbiak sze- elvesztését is eredményezi. L0Bb L0Bb Elektromos beállítás A tükör beállításához mozgassuk az A kapcsolót a négy iránynak megfele- lően.

A biztonsági öveket egyenes felső- testtel, a háttámlának dőlve kell viselni. Elektromos behajtás Az ajtók zárásával a külső tükrök majd megrántás nélkül, lassan ismét automatikusan csukódnak; az ajtók húzzuk ki. Visszacsévélődéskor vezes- ütközés esetén, hanem az öv megrántá- tonsági övek felső rögzítési pontja sük kézzel a hevedert, hogy elkerüljük sakor, hirtelen fékezéskor, gyors kanyar- ász motorháztető fogyás az utasok testméreté- annak megcsavarodását.

Ezzel az óvintézkedéssel nagy- mértékben csökken a baleseti sérülések kockázata Menet közben soha ne Gondoljunk arra is, hogy A magasság akkor van helyesen beál- nyomjuk meg a C kioldó erős ütközés esetén a hátsó lítva, ha a heveder kb.

A beépített visszacsévélő ász motorháztető fogyás saját maguk, hanem az első üléseken révén a biztonsági öv hevederének utazókra is. A felső rögzítési pont beállításához hossza automatikusan alkalmazkodik nyomjuk meg az A gombot, és a nyíl- az utazó testméreteihez, és közben lal jelölt módon emeljük vagy süllyesz- mozgásszabadságot is biztosít.

A biztonsági öv magasságá- L0Bb L0Bb nak beállítását csakis a jármű álló helyzetében szabad elvé- gezni. A kicsatolt ről. Ehhez a gomb elengedése után A biztonsági öveket egyenes felső- biztonsági övet az Az övek becsatolásáshoz húzza ki Menet közben soha ne óvatosan a rögzítő nyelvet, majd nyomjuk meg az E kioldó engedje magától felcsavarodni az övet, gombot. Engedje hosszabbra az övet, majd csatlakoztassa a rögzítő nyelvet C a csatba D.

A bizton- saját maguk, hanem az első üléseken Erősen lejtős felületen álló gépkocsi- sági öv bekapcsolásának módja az előző- utazókra is. A feltekercselő mechanika nemcsak ütközés esetén, hanem az öv megrántásakor, hirtelen fékezéskor, L0Bb gyors kanyarvételnél is blokkolhatja a hevedert.