http://canadianpharmacyon.com/ canadian pharmacy pharmacy ratings http://buyphenterminewithoutprescription.net/

Mapszie - Magyar Pszichológusok Egyesülete

Ráolvasás, vagy a tudományok tudománya? Nyomtatás

Pszichológia górcső alatt

Vajda Zsuzsanna és Bodor Péter előadássorozata az ELTE Tudománytörténet és Tudományfilozófiai tanszékén


Hétfő, 18-19.30
ELTE TTK, Északi Tömb, Harmónia terem (1.85)

A pszichológiát gyakran emlegetik „divatos tudományként”. Mintegy másfél évszázados történetében kétségkívül szokatlan népszerűségre tett szert. Ha konfliktusok,
nehézségek keletkeznek, egyre többen várnak megoldást a pszichológiától, legyen szó sportról, gazdaságról, vagy bűnelkövetésről.
A széles körben osztott nézet szerint a pszichológiai tudás egyfajta univerzális emberismeret, a pszichológus különleges, más tudományok számára nem hozzáférhető
igazságok tudója. De honnan származik ez a rendkívüli tudás? A tankönyvekben hiába keressük a koherens és megfelelőképpen igazolt szaktudományos alapokat. Ehelyett iskolákkal, irányzatokkal, feltevésekkel találkozunk, amelyek nemhogy nem kapcsolódnak egymáshoz, hanem még egymás fogalmait sem értelmezik.
A reménység, amelyet fél évszázada még sok szakember osztott, nem vált valóra: a pszichológia nem lett egységes tudomány, nem alakult ki mindenki által elfogadott, koherens fogalomrendszere. Miért bíznak benne mégis az emberek? A kurzus folyamán arra teszünk kísérletet, hogy kritikai oldalról mutassuk be a
pszichológiai kutatás meghatározott területeihez kapcsolódó irányzatokat, előfeltevéseket, empírikus kutatásokat. Az elmúlt évtizedekben több kutató is kifejezte a mienkéhez hasonló aggályait, az említett témákban nemzetközi viták folytak. Fontos, hogy a hazai érdeklődők is megismerkedhessenek ezek néhány elemével.
 
 
Részletes tematika

1 .A pszichológia másfél évszázada – történeti vázlat
2 .Pszichológusok, a társadalom mérnökei – a social engineering és a pszichológia.
3. Az amerikai behaviorizmus, ahogyan Arthur Koestler látta.
4. Pszichológia és biológia .
5. A gyermekkor mítosza – az első évek szerepe a személyiség és az életút alakulásában.
6. Hová tűnt a fejlődésfogalom a gyerekek lélektanából?
7. Gyermekkép és a fejlődés tanulmányozása
8 Az elsődleges kötődés kísérleti vizsgálata – Mary Ainsworth és kritikusai
9 .Az emberek többsége valójában kegyetlen szörnyeteg? Milgram és Zimbardo
10. Libidoelmélet és Maslow piramisa – az emberi motiváció pszichológiai interpretációjának problémái
11 .A szociális konstruktivizmus a pszichológiában
12. Narratív pszichológia és diszkurzív pszichológia
13. Összefoglalás – az emberi jelenségek tudományos vizsgálata és korlátai

Az előadások sorrendje változhat. A változásokról az előző héten tájékoztatjuk a hallgatókat.

Ajánlott irodalom

A pszichológia tetszőleges alapozó tankönyve (például: Bernáth L.- Révész Gy.: A pszichológia alapjai; Séra László: Általános pszichológia; Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv)
Angol nyelvű szakirodalmat az egyes előadásokhoz kapcsolódva elektronikusan hozzáférhetővé teszünk a hallgatók számára

Számonkérés

Kreatív feladat esszé, vizsgálati leírás, kritika készítése.

 

Hírlevél

Feliratkozás a MaPsziE hírlevelére: A hírlevélben leginkább az egyesület által szervezett programokról adunk hírt, így például a pszichológia szabadegyetemekről, az általunk szervezett konferenciákról, és a pszichológia világát érintő témákról. Hírlevél általában havonta vagy kéthavonta jelenik meg.

 

A Hírlevélre való feliratkozáshoz klikk ide!

 

Mapszie - Magyar Pszichológusok Egyesülete Template by Ahadesign Támogatja a Joomla!