http://canadianpharmacyon.com/ canadian pharmacy pharmacy ratings http://buyphenterminewithoutprescription.net/

Mapszie - Magyar Pszichológusok Egyesülete

Hírek, információk

A hírek, információk című rovatban az egyesülettel, vagy tágabb értelemben a pszichológiával  összefüggő hírek és információk találhatók.

A rovat blogszerűen működik, mindig legfelül található a legfrissebb írás, alatta az előző, és így tovább. Konferencia Nyomtatás
Kedves Kollégák!

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezendő konferenciára, 2015 november 26.án. A konferenciát Lányiné Dr. Engelmayer Ágnesnek ajánljuk, amelynek címe:
 
"Kísérleti pszichológia, ösztönök, intelligencia, technológia: A gyógypedagógiai pszichológia áramlataiból".
 
 
A részletes program jpg formátumban és word formátumban is elérhető az alábbi linken:
 
 
Regisztrálni a következő linken lehet: http://goo.gl/forms/QniJ1Jg1Zz
 
Ráolvasás, vagy a tudományok tudománya? Nyomtatás

Pszichológia górcső alatt

Vajda Zsuzsanna és Bodor Péter előadássorozata az ELTE Tudománytörténet és Tudományfilozófiai tanszékén


Hétfő, 18-19.30
ELTE TTK, Északi Tömb, Harmónia terem (1.85)

A pszichológiát gyakran emlegetik „divatos tudományként”. Mintegy másfél évszázados történetében kétségkívül szokatlan népszerűségre tett szert. Ha konfliktusok,
nehézségek keletkeznek, egyre többen várnak megoldást a pszichológiától, legyen szó sportról, gazdaságról, vagy bűnelkövetésről.
A széles körben osztott nézet szerint a pszichológiai tudás egyfajta univerzális emberismeret, a pszichológus különleges, más tudományok számára nem hozzáférhető
igazságok tudója. De honnan származik ez a rendkívüli tudás? A tankönyvekben hiába keressük a koherens és megfelelőképpen igazolt szaktudományos alapokat. Ehelyett iskolákkal, irányzatokkal, feltevésekkel találkozunk, amelyek nemhogy nem kapcsolódnak egymáshoz, hanem még egymás fogalmait sem értelmezik.
A reménység, amelyet fél évszázada még sok szakember osztott, nem vált valóra: a pszichológia nem lett egységes tudomány, nem alakult ki mindenki által elfogadott, koherens fogalomrendszere. Miért bíznak benne mégis az emberek? A kurzus folyamán arra teszünk kísérletet, hogy kritikai oldalról mutassuk be a
pszichológiai kutatás meghatározott területeihez kapcsolódó irányzatokat, előfeltevéseket, empírikus kutatásokat. Az elmúlt évtizedekben több kutató is kifejezte a mienkéhez hasonló aggályait, az említett témákban nemzetközi viták folytak. Fontos, hogy a hazai érdeklődők is megismerkedhessenek ezek néhány elemével.
 
 
Részletes tematika

1 .A pszichológia másfél évszázada – történeti vázlat
2 .Pszichológusok, a társadalom mérnökei – a social engineering és a pszichológia.
3. Az amerikai behaviorizmus, ahogyan Arthur Koestler látta.
4. Pszichológia és biológia .
5. A gyermekkor mítosza – az első évek szerepe a személyiség és az életút alakulásában.
6. Hová tűnt a fejlődésfogalom a gyerekek lélektanából?
7. Gyermekkép és a fejlődés tanulmányozása
8 Az elsődleges kötődés kísérleti vizsgálata – Mary Ainsworth és kritikusai
9 .Az emberek többsége valójában kegyetlen szörnyeteg? Milgram és Zimbardo
10. Libidoelmélet és Maslow piramisa – az emberi motiváció pszichológiai interpretációjának problémái
11 .A szociális konstruktivizmus a pszichológiában
12. Narratív pszichológia és diszkurzív pszichológia
13. Összefoglalás – az emberi jelenségek tudományos vizsgálata és korlátai

Az előadások sorrendje változhat. A változásokról az előző héten tájékoztatjuk a hallgatókat.

Ajánlott irodalom

A pszichológia tetszőleges alapozó tankönyve (például: Bernáth L.- Révész Gy.: A pszichológia alapjai; Séra László: Általános pszichológia; Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv)
Angol nyelvű szakirodalmat az egyes előadásokhoz kapcsolódva elektronikusan hozzáférhetővé teszünk a hallgatók számára

Számonkérés

Kreatív feladat esszé, vizsgálati leírás, kritika készítése.

 
Vajda Zsuzsanna: Az ember és kicsinye - Kézikönyv a józan nevelésről Nyomtatás
Vajda Zsuzsanna: Az ember és kicsinye  Kézikönyv a józan nevelésről

Vajda Zsuzsanna neves pszichológus, egyetemi tanár, aki évtizedek óta foglalkozik a fejlődés és a nevelés kérdéseivel. Könyveit, „A gyermek pszichológiai fejlődésé”t és a Kósa Évával közösen írott Neveléslélektant az ország számos felsőoktatási intézményben használják tankönyvként. Mesterének a budapesti pszichoanalitikus iskola korán elhunyt tagját, Bálint Alice-t tekinti, aki a maga korában szintén nagy súlyt fektetett a szülők tájékoztatására.

Vajda Zsuzsanna könyvében a gyermekre vágyó fiatalokkal és a gyakorló szülőkkel szeretné a tudását, tapasztalatait megosztani. Mint máskor is, ezúttal is vitába száll a „fősodorral”. A globális hangzavarban formálódó gyermeknevelési elvek szerint minél tovább kell nyújtani a csecsemő- és kisgyermekkort, majd az óriáscsecsemőből egy csapásra „versenyképes”, több nyelven beszélő kis zsenit kell alakítani. Nem meglepő, ha sok szülő visszaretten a teljesíthetetlen elvárásoktól, amelynek képviselői egyáltalán nem veszik figyelembe a gyerekek életkori sajátosságait.

Vajda Zsuzsanna segíteni szeretne a gyermekre vágyóknak és a szülőknek abban, hogy világosan lássák a gyermeknevelés örömeit és kockázatait, hogy megfelelően tudják mérlegelni saját lehetőségeiket. Arra biztatja a szülőket, hogy ne féljenek a gyermekneveléstől, bízzanak saját ítélőképességükben és a józan eszükben. Nem osztja a szakértők többségének álláspontját, amely szerint az anyák és apák lehetőleg sohase veszítsék el a fejüket. Csak az marad örökké higgadt, aki közömbös, akit valójában nem érdekel a másik ember. Azt kell megakadályoznunk, hogy az indulat, a vak düh irányítsa a cselekedeteinket.

A szerző alaposan körüljárja a cseperedő gyerekek életkori sajátosságait a születéstől a kisiskolás korig. Részletesen ír a bölcsődéről, az óvodáról és az iskoláról, kitér a számítógép használat kockázataira is. Bár a könyvben bőségesen találhatunk javaslatokat az egyes életkorokhoz illő nevelési eljárásokra nézve, a pszichológus elsősorban abban szeretné támogatni a szülőket, hogy a fejlődéslélektan eredményeinek birtokában maguk találjanak rá a gyerekeiknek, a helyzetnek és önmaguknak legmegfelelőbb nevelési módszerekre. A könyv utolsó fejezetében különleges, sok embert foglalkoztató problémákkal és azok lehetséges megoldásaival találkozunk: kire bízzuk a gyereket, amikor dolgozunk, vagy más tennivalónk van, mikor vigyük el hosszabb utazásra,  milyen hatással van a gyerekekre a családi konfliktus, a gyász és a betegség.

A könyv azoknak szól, akik felelősen akarnak dönteni a gyermekvállalásról, és többet szeretnének tudni a gyerekükről, önmagukról és  a nevelésről.
 
Meghívó 2010. évi rendes közgyűlésre Nyomtatás

Tisztelt MAPSZIE Tagok!

A MAPSZIE Elnöksége 2010. évi rendes közgyűlését 2010. május 10-e, 17 órára hívja össze. Helyszín: Budapest 1062 Székely Bertalan u. 3. fsz. 3.

Amennyiben a meghirdetett időpontban nincs jelen a tagság többsége, az Elnökség a közgyűlést változatlan napirenddel 17.30-ra hívja össze.
 

Napirendi pontok

1. Az Elnökség beszámolója a 2009-ben végzett munkáról

- konferenciák
- ismeretterjesztő programok
- gazdálkodás
- nyilvánosság


2. Az  Elnökség ismerteti javaslatait az Egyesület további tevékenységét, az ez évi terveket
3. Tagfelvétel

Szeretnénk, ha a tagság véleményt mondana az eddigi munkáról minél nagyobb arányban bekapcsolódna az Egyesület munkájába.

MINDEN TAGUNK RÉSZVÉTELÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!
 
 
 2010-04-21                                 Vajda Zsuzsanna elnök

 
Szülészetekkel kapcsolatos elégedettség felmérése Nyomtatás

Igen érdekes és fontos kutatás indult a budapesti szülészetekkel kapcsolatos elégedettségről.

Kérünk mindenkit, aki 2008-ban vagy azóta szült valamelyik budapesti szülészeten, hogy töltse ki az alábbi rövid kérdőívet.

 

A kérdőív ide klikkelve érhető el.

 

Az alábbiakban pedig a felmérést végző kutató szavai:

 

"Kedves Édesanyák!

A budapesti szülészetekkel kapcsolatos elégedettséget szeretném mérni az alábbi kérdőívvel. Kitöltése csak 5 percet vesz igénybe. A kérdőív anonim, és az eredményeket csak összesített formában fogom közölni.

Ha kellően sokan töltenék ki, akkor az eredményekből látni lehetne, hogy a kismamák megítélése szerint melyek a problémás területek és milyen különbségek vannak az intézmények között.

Kérlek, csak akkor töltsd ki a kérdőívet, ha 2008-ban, 2009-ben vagy 2010-ben szültél valamelyik budapesti szülészeten.

Én is nemrég hoztam világra a kisfiamat. Ez indított arra, hogy ezzel a témával foglalkozzak. Így azt is tudom, hogy milyen értékes a kisgyerekes édesanyák ideje. Ezért különösen köszönöm, hogy időt szakítasz a kérdőív kitöltésére.

Fürediné dr. Kovács Annamária"

 

A kérdőív ide klikkelve érhető el.

 

 
Segítség Haitinek - Hívja a 1749-et! Nyomtatás

Az alábbiakban az UNICEF felhívását tesszük közzé:Haiti gyerekek
(forrás: unicef.hu)

 

Segítség Haitinek - Hívja a 1749-et!

Hívásával életeket ment!

1 hívás = 200 Ft = 100 db vízfertőtlenítő tabletta = 400 l tiszta ivóvíz

Eddig érkezett hívások száma: 85000
A hívás ára 200 forint, amit teljes egészében megkap az UNICEF. 1 hívás árából az UNICEF 100 darab vízfertőtlenítő tablettát tud vásárolni, mellyel 400 liter tiszta ivóvizet biztosíthat a földrengés gyermekáldozatai számára.

A 1749 a három mobilszolgáltató és a T-Home vezetékes hálózatából hívható. Ha sms-t küld, írja be: Haiti

Küldhet adományt is az UNICEF Magyar Bizottság 11705008-20123725 számú számlájára. A közlemény rovatban tüntesse fel: Haiti.

Helyzetjelentés Haitiből

A kaotikus állapotok és a logisztikai nehézségek ellenére a napokban 26 helyen állított fel 5000 és 10000 literes víztartályokat az UNICEF. Ezenkívül 120 000 palack ivóvizet is szétosztottak a szervezet munkatársai.

Az UNICEF irányításával eddig 52 vízosztó helyet létesítettek, elsősorban kórházakban, illetve azokban a városnegyedekben, ahol nagyon sok a hajléktalan. Ezeken a helyeken sürgősen latrinákat kell építeni.

A vízellátás és a szennyvízkezelés teljesen összeomlott a városban. A földrengés által sújtott területen, ahol 3 millió lakos él, naponta mintegy 9 ezer tonna ürülék kerül a környezetbe. Mivel egyre romlanak a higiénés körülmények, nő a betegségek, járványok veszélye, mely elsősorban a gyerekeket és a várandós nőket fenyegeti. Becslések szerint 37000 terhes nő él a katasztrófa övezetben.

Az ENSZ 17 védelmi zónát hozott létre Port-au-Prince-ben, ahol élelmet, ivóvizet és védőfelszereléseket osztanak, illetve orvosi ellátást biztosítanak.

Az UNICEF a haiti kormánnyal és más szervezetekkel, például a Vöröskereszttel együttműködve, nekikezdett a kísérő nélküli gyerekek azonosításához. Ezek a gyerekek nemcsak éheznek, hanem sürgős pszichoszociális segítségre szorulnak. Az UNICEF felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a gyerekeknek az azonosítása és családjuk megtalálása jelenleg elsőbbséget élvez bármilyen alternatív elhelyezéssel (például árvaházakkal vagy az örökbefogadással) szemben.

 
Zárt ajtók - nyitott lelkek konferencia Nyomtatás


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete egy napos szakmai konferenciát rendez

Zárt ajtók – nyitott lelkek címmel a gyermek- és fiatalkori agresszivitás és bűnelkövetés témakörében

2010. február elsején 9 órai kezdettel
a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében.

Hivatalos meghívó letöltése

Jelentkezési lap letöltése

A KONFERENCIA CÉLJA:

A konferencia célkitűzése, hogy megismertessük a büntetés-végrehajtási intézetekben, javítóintézetekben folyó pedagógiai és pszichológiai munkát, a legújabb kutatási eredményeket, terápiás lehetőségeket a szélesebb értelemben vett szakmai közönséggel, a téma iránt érdeklődőkkel. Célunk, hogy az eddig inkább zárt közösségként működő büntetés-végrehajtási intézetek külső kapcsolatai erősödjenek a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, szakemberekkel annak érdekében, hogy a kettő közötti szakmai párbeszéd elindulhasson. Ezen kívül szeretnénk segíteni a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat abban, hogy a serdülőkori agresszivitás kezelésével, a bűnmegelőzés alternatív lehetőségeivel megismerkedhessenek, meglássák azokat az utakat, melyekkel segíthetik a deviáns, kriminalizálódás útjára lépett fiatalokat.


A KONFERENCIA TÉMÁI:

    Agresszivitás serdülőkorban
    Pszichológiai munka a kriminalizálódott fiatalok körében
    Fiatalkorú bűnelkövetők oktatásának helyzete
    Pártfogás és utógondozás
    Bűnmegelőzés és prevenció
    Iskolai gyermekvédelem

 

Bővebben... (A konferencia részletes programjához klikk ide!)
 
UNICEF fotópályázat a gyermekek jogairól Nyomtatás

 

A Digicams.hu honlapon jelent meg először magyarul az UNICEF fotópályázata a gyermekek jogairól.

 

Az említett írás:

"Az ENSZ gyermekjogi egyezményének 20. évfordulója alkalmából a World Photography Organisation, a Sony és a UNICEF online akciót indít útjára. Ezek keretében arra kérik a fiatalokat és a felnőtteket, hogy egy-egy fotó felajánlásával támogassák a gyermekek jogainak tiszteletben tartását. A képnek és a magyarázatul írt szöveges vallomásnak/történetnek a következő alapvető jogok egyikére kell vonatkoznia: élethez, oktatáshoz, egészséghez való jog, védelem az erőszaktól, a kizsákmányolástól, illetve a véleménynyilvánításra vonatkozó jog.

Az UNICEF által felkért néhány közismert személyiség már kifejezte az ügy iránti elkötelezettségét saját készítésű fényképpel és vallomással. Az érdeklődők megismerhetik – mások mellett – Ewan McGregor skót színész, Reza iráni fotóművész és emberjogi aktivista vagy David Beckham angol labdarúgó történetét.

A pályázatra beküldött képek online kiállítássá állnak majd össze a World Photography Awards honlapján, néhányat pedig kiállítanak a szervezet 2010. évi díjkiosztó ünnepségén, Cannes-ban. A beküldött munkák alapján kiválasztott hat fiatal 2010-ben világhírű fotósok közreműködésével létrejövő fotós műhelymunkában vehet részt Etiópiában."

 

Az eredeti UNICEF fotópályázati kiírás ide klikkelve érhető el.

 

 

 

 
III. Miskolci Taní-tani Konferencia Nyomtatás

 

Meghívó


A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága,  a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozata, valamint a Taní-tani alternatív iskolai folyóirat jövőre is megrendezi immár hagyományos konferenciáját. Mivel az elmúlt években komoly és növekvő érdeklődés mutatkozott a rendezvényünk iránt, idén a konferenciát kétnaposra bővítjük. Így reményeink szerint több lehetőség nyílik a szakmai beszélgetésekre és a kötetlen informális eszmecserékre is.

Konferenciánkon kiemelt helyet szeretnénk biztosítani az oktatás és nevelés aktuális, a pedagógus társadalmat, a szülőket és a gyerekeket foglalkoztató problémáinak, nyitott kérdéseinek, mint például az oktatás tartalma,  a fegyelem, az iskolai tanulás motivációja, az iskolai értékelés, a jutalmazás és büntetés, a pedagógus–szülő viszony, az integráció és a szegregáció.
A konferencia helyszíne: Miskolc, Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, 3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.
Időpontja: 2010. január 29-30.

A konferenciára benyújtható egyéni előadás és szimpózium terve. További részletek és regisztráció a ME Tanárképző Intézet honlapján keresztül

tanarkepzo.hu

Vajda Zsuzsanna
A Szervezőbizottság elnöke

 
Pszichológiai PhD Konferencia 2010 Nyomtatás

 

Felhívás doktorandusz-hallgatók részére

Országos Pszichológiai PhD Konferencia

 

A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság kiemelt feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon az elméleti kutatások széles körben való megismerhetőségéhez és azok gyakorlatban történő hasznosíthatóságához. Ennek szellemében hirdeti meg az Országos Pszichológiai PhD Konferenciát.
A konferencia célja, hogy fórumot nyújtson azon hazai kutatóműhelyek fiatal tehetségei, illetve a munkájukat segítő tapasztalt kutatók, témavezetők számára, akik a pszichológia területén belül elméleti vagy alkalmazott pszichológiai témákkal foglalkoznak.
A konferencia résztvevői egyúttal átfogó képet kapnak az aktuális PhD kutatások helyzetéről, tematikus spektrumáról és módszertanáról.
A konferencián a BA és MA szintű pszichológushallgatók, valamint más érdeklődők részvételére is számítunk.
A beérkezett előadás-tervezetek alapján a Tudományos Bizottság állítja össze a tematikát. A Tudományos Bizottság elnöke Prof. Dr. Vargha András. A konferenciát a Magyar Pszichológiai Társaság és a Doktoranduszok Országos Szövetsége együttműködésével szervezzük.

A Tudományos Bizottság által legjobbnak minősített előadásokat ösztöndíjjal jutalmazzuk:
I. hely: 100.000 Ft II. hely: 50.000 Ft

Jelentkezés módja előadók számára:
Amennyiben szeretne előadóként részt venni a konferencián, kérjük, hogy 2009. november 27-ig töltse ki a mellékelt előadói jelentkezési lapot, illetve jelentkezéséhez csatolja maximum 1 oldalas előadásvázlatát. (Ajánlott formátum: MS Word, 12 pt Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz.) A konferencia Tudományos Bizottságának az előadások elfogadásáról vagy elutasításáról hozott döntéséről, valamint a végső előadással kapcsolatos formai követelményekről 2009. december 22-ig értesítjük az érintetteket.

A konferencia tervezett időpontja: 2010. március 26.

Helyszíne: Budapest (a pontos helyszín tervezés alatt)
Részvételi díj: a részvétel ingyenes


További információ:
Dr. Vass Zoltán
elnök
SZVT Alkalmazott Pszichológiai szekció
Tel. 30/919-3234
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Pályázat országos szakfelügyelői pozíció betöltésére Nyomtatás

 

Az országos tisztifőorvos és az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ főigazgatója pályázatot hirdet az Országos klinikai pszichológiai szakpszichológus szakfelügyelői valamint, az Észak-alföldi regionális klinikai szakpszichológus szakfelügyelői területen.

 

 

Feladat: Az egészségügyi miniszter által alapított Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ szakértőjeként szervezi és irányítja a szakterülete szakfelügyeleti tevékenyéségét az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V.2.) EüM rendeletben foglaltak szerint.

 

Pályázati feltételek:

- általános orvosi szakképzettség és az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés.

 

TOVÁBB: További feltételek és a teljes kiírás az Egészségügyi Közlöny aktuális számában (2043-2045. oldalak), amely ide klikkelve érhető el.

 
Beszámoló a Klinikai Pszichológiai Szekció 2009. 03. 27.-i üléséről Nyomtatás
A beszámoló ideiglenesen nem elérhető.
 
Petíció - Klinikai szakpszichológus képzés Nyomtatás
Tisztelt Miniszter Úr!

A SOTE Klinikai Pszichológia Tanszéke áprilisban szakmai szinten tartó tanfolyamot szervez a számunkra (http://www.sote.hu/intezetek/?inst_id=45) , amelyen a részvétel kötelező.  A szintentartó tanfolyam jogi hátterét az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendelete képezi, amely az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről rendelkezik.
Az eljárást elfogadhatatlannak találjuk, az alábbi okokból:
-         Kételkedünk benne, hogy egy négy napos,  a klinikai pszichológia különböző szakágazataiban dolgozók számára egységes tanfolyam valóban elmélyítené szakmai ismereteinket.
-         Tiltakozunk a bejelentés felszólító módja, a tanfolyamra jelentkezés rövid határideje és a tanfolyam díja ellen (fejenként 42 000 Ft)
-         Elfogadhatatlannak tartjuk a felhívásban szereplő burkolt fenyegetést, amely szerint a tanfolyamról való távolmaradók elveszíthetik a szakpszichológusi munkára való jogosultságukat. Egy néhány napos tanfolyam nem mérhető sok éves képzésünkhöz, munkánkhoz és tapasztalatunkhoz. Az ennek alapján történő szakmai nyilvántartás nyilvánvalóan értékét veszti.
-         Visszatetszőnek tartjuk a SOTE Klinikai Pszichológia Tanszékének rendkívüli túlsúlyát (Budapesten: monopolhelyzetét) a klinikai pszichológusok továbbképzésében. Attól tartunk, hogy ez a helyzet mind a továbbképzés költségeire, mind a színvonalára rányomja a bélyegét.
Javaslataink:
-         A klinikai pszichológusok továbbképzésének újraszabályozása. Szükség van rá, hogy a kollégák lépést tartsanak a szakma új eredményeivel, de maguk dönthessék el, milyen formában tájékozódnak, tudásukról vizsgán, vagy szupervízió során adhassanak számot. A tanfolyamok legyenek opcionálisak. Erősen megkérdőjelezhető, hogy a hasonló, néhány napos plenáris előadások valóban a tartalmi továbbképzést szolgálják-e?
-         Kezdeményezzük, hogy az illetékes minisztérium  a szakma képviselőivel való konzultáció után alakítson ki új formákat a szintentartás ellenőrzésére és jelöljön ki több  képzőhelyeket,  amelyek a klinikus pszichológusok továbbképzésére jogosultak.
 
Kérjük, ha egyetértesz a levél tartalmával, írja/d alá az egészségügyi miniszternek címzett levelet a  http://www.PetitionOnline.com/mapszie/petition.html webhelyen, s továbbítsa/d e levelet minden általad ismert érintettnek.
 


Hírlevél

Feliratkozás a MaPsziE hírlevelére: A hírlevélben leginkább az egyesület által szervezett programokról adunk hírt, így például a pszichológia szabadegyetemekről, az általunk szervezett konferenciákról, és a pszichológia világát érintő témákról. Hírlevél általában havonta vagy kéthavonta jelenik meg.

 

A Hírlevélre való feliratkozáshoz klikk ide!

 

Mapszie - Magyar Pszichológusok Egyesülete Template by Ahadesign Támogatja a Joomla!