Elveszíti a kövér hátsó derekát

A kék hajóraj második diviziója az imént kapott az első divizió zászlóshajójáról parancsot. A forró augusztusi nap alatt azonban a hadgyakorlat vége felé közeledett.

Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Nyugat felől pontosan látszottak már a támadó vörös hajóraj füstölgő elveszíti a kövér hátsó derekát. A visszatérő páncélos cirkálók sietve menekültek be a sorhajók mögé és az első divizió zászlóshajója erre ontotta az új parancsokat. A négy fehér óriáshajó előbb füstölögve formált kettős sort, azután egyes sort, hogy nemsokára besorakozzék saját zászlóshajója mögé egy egyenes sorba.

  • The Project Gutenberg eBook of A Serpolette by Lajos Biró
  • Biote pellet fogyás 2021
  • Kisállatorvos - Kutyák leggyakoribb neurológiai betegségei

A két hajóhadosztály elveszíti a kövér hátsó derekát négy-négy sorhajó — most csaknem egy magasságban gőzölt nyugat felé. A második divizió zászlóshajójának a parancsnoki hídján ott állott Péter herceg, a hajóhadosztály parancsnoka.

A messzelátót időről időre a szeméhez emelte és idegesen, bosszusan és megvetően figyelte az első divizió zászlóshajóján a jelzőárbócot.

Ridarsky báró, a herceg szolgálattevő kamarása, egy lépést tett előre. Jóval kisebb volt a hatalmas termetű hercegnél; az arca szögletes, a szája mosolygó, de hideg és elszánt.

Előre lépett egyet és halkan nevetni kezdett. A herceg elnevette magát. Egy másodpercig szinte kísértést érzett… mi volna, ha megtenné?

Harry Potter és a Félvér Herceg hangoskönyv - 6. fejezet - ÚJ

Gyöngéd pillantással nézte végig Ridarskyt. Ezekért az ötletekért, a bátorságáért, a kíméletlen kritikájáért, a csipős szavaiért lett kedvence a fiatal katonatiszt. Gyöngéden végignézte és komolyan mondta: — Nem, Ridarsky.

elveszíti a kövér hátsó derekát

A parancs, amelyet az első divizió zászlóshajójáról Miklós herceg a viceadmirális küldött, az volt, hogy az egyenes sorban haladó második divizió kanyarodjék nyolc vonalnyit jobbra. A kanyarodás azzal a veszedelemmel járt, hogy az élen haladó zászlóshajó — a Péter hercegé — beleütközik a tőle jobbra levő első divizió utolsó hajójába, amelynél a kanyarodás megkezdésekor már magasabban állott.

Bámészan nézett rá. A kisdiák csámborogva ment ki az ajtón, s egy új motoszka került a lelkébe: nem kellett volna otthagyni!

Az összeütközés meg is történt volna, ha Péter herceg ki nem adja azokat a parancsokat, amelyeket a viceadmirális elfelejtett a manőver megkezdése előtt kiadni.

Kiadta a parancsokat, az összeütközés elmaradt, és Péter herceg fájdalmas melankóliával gondolt rá, hogy most az egész hajóraj tudja, hogy ő tette jóvá a kapkodó, izgatott, gőgös és zsarnok viceadmirális hibáját, csak a király nem fogja tudni… … A király környezetében minden ember ellensége neki.

A király környezetében minden ember a Miklós herceg embere. A király vakon bízik Miklósban.

A DICSŐSÉG FELÉ

Megkezdődött az ágyuzás és azzal ért véget, hogy a király hajójáról a döntőbírák zászlójelzés útján a Miklós herceg flottáját mondották ki győztesnek. Alkonyodott és a hajók indultak a kikötő felé. Péter herceg átszállt egy gőzbárkára és csendes, de ideges parancsára, a bárkának minden ereje megfeszítésével, sustorogva kellett a part felé repülnie.

A gépész aggódva nézegetett fel a hercegre, amikor a gyorsaság újra meg újra nem volt elegendő neki, de a herceg nem törődött az aggódó pillantásokkal.

RABKATONÁK

Elmerülve nézte a ziháló gépet, amelynek csattogó munkájától az egész kis hajó remegett, és fájdalmasan élvezte a kínzást és a veszedelmet. Imádta a gépeket, milyen elmés remekmű ez a kis gép is, — hogy kínlódik most, — milyen hörögve és zakatolva tiltakozik ellene, hogy ilyen méltatlanul gyötörjék, — meddig tűri vajjon? A gépész elsápadt, de engedelmeskedett. Ridarsky elhúzódott a herceg háta mögül.

elveszíti a kövér hátsó derekát

A bárka suhogva repült a csendes vízen, de az egész teste remegett a kínzott gép erőszakos lökéseitől. A herceg komoran és összeszorított ajakkal élvezte a veszedelmet.

elveszíti a kövér hátsó derekát

A gép esztelenül és süketítően zakatolt; ha a rohanás még egy percig tart, felrobban; — ekkor azonban beérkeztek a kikötőbe, a gépész sápadtan törölgette a homlokáról a verejtéket, a herceg pedig szótlanul partraszállt és indult a lakására. A lakásán megsimogatta fehér orosz agarát, Monsiegneurt, azután, a Szedlák segitségével, csendesen és elgondolkozva átöltözködött.

A herceg szórakozottan nézett az öreg lakáj símára borotvált, papos arcába. A lakáj várt. A herceg nem szólt. A lakáj egy alázatos mozdulatot tett.

Ekkor a herceg megrezzent, mint aki álomból ébred fel és gyorsan mondta: — Semmi, Szedlák. Szedlák felemelte a herceg köpönyegét, a karjára vette és egy lépést tett hátrafelé.

Készült rá, hogy a herceget lekíséri a kocsijáig. A herceg azonban ekkor visszafordult és belenézett az arcába. A tekintete most nem volt üres és álmodó; látó tekintet volt.

  1. Ha egy gombostüt leejtettek volna a szobában, messze hallszik okvetetlen, olyan csend volt.
  2. Fogyás suffolk va
  3. Olvass tovább Mitől alakul ki a macskaszőr-allergia?
  4. Adhd gyógyszerek használata a fogyáshoz
  5. Hogyan lehet elveszíteni a hasi zsír egyszerű

A herceg arca kipirult és a lágy pillantású szürke szem mélyén tűz lobbant fel. A lakáj mozdulatlanul állott.